Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Paper in Honorific Edition uoadl:3364798 13 Read counter

Original Title:
Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Languages of Item:
Greek
Creator:
Ktistaki, Stavroula
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Pages (from-to):
[37]-49
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.