Β΄ Ενότητα: Αστική ευθύνη του κράτους: Η αστική ευθύνη του κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου κατά τα άρθρα 105, 106 ΕισΝΑΚ στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας

Paper in Honorific Edition uoadl:3364801 16 Read counter

Original Title:
Β΄ Ενότητα: Αστική ευθύνη του κράτους: Η αστική ευθύνη του κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου κατά τα άρθρα 105, 106 ΕισΝΑΚ στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Zygoura, Olga
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Pages (from-to):
[53]-69
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.