Βιογραφικά στοιχεία - Ακαδημαϊκή διαδρομή της Καλλιόπης (Κέλλυς) Μπουρδάρα = Éléments biographiques - Parcours Akadémique de Kalliope (Kelly) Bourdara

Paper in Honorific Edition uoadl:3388971 35 Read counter

Original Title:
Βιογραφικά στοιχεία - Ακαδημαϊκή διαδρομή της Καλλιόπης (Κέλλυς) Μπουρδάρα = Éléments biographiques - Parcours Akadémique de Kalliope (Kelly) Bourdara
Languages of Item:
Greek
French
Creator:
Papagianni, Eleutheria
Δημοπούλου , Αθηνά Α.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Καθηγητές
Pages (from-to):
xiv-xxv
The digital material of the item is not available.