Π. Πουλίτσα επίσκεψις: Οι σχέσεις πολιτείας και Εκκλησίας κατά το ομότιτλο έργο του Λάκωνα συγγραφέα

Paper in Honorific Edition uoadl:3389002 38 Read counter

Original Title:
Π. Πουλίτσα επίσκεψις: Οι σχέσεις πολιτείας και Εκκλησίας κατά το ομότιτλο έργο του Λάκωνα συγγραφέα
Languages of Item:
Greek
Creator:
Androutsopoulos, Georgios
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Ecclesiastical Law
Constitutional Law
Pages (from-to):
67-77
Notes:
Summary in English: p. 77
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.