"Δικαστικά Χρονικά" στην εφημερίδα Μη Χάνεσαι 1880-1883, ειδήσεις, κείμενα γνώμης και σάτιρα

Paper in Honorific Edition uoadl:3389009 39 Read counter

Original Title:
"Δικαστικά Χρονικά" στην εφημερίδα Μη Χάνεσαι 1880-1883, ειδήσεις, κείμενα γνώμης και σάτιρα
Languages of Item:
Greek
Creator:
Giannelos, Argirios N.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Δικαστικά – Νομικά
Other subject categories:
History of Law
Δικαστικές υποθέσεις
Pages (from-to):
141-163
Notes:
Summary in English: p. 163
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.