Τυραννίδα και ανατροπή του πολιτεύματος στην αρχαϊκή Αθήνα

Paper in Honorific Edition uoadl:3389010 39 Read counter

Original Title:
Τυραννίδα και ανατροπή του πολιτεύματος στην αρχαϊκή Αθήνα
Languages of Item:
Greek
Creator:
Giouni, Maria
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Greek Ancient Law
Pages (from-to):
165-186
Notes:
Includes bibliographical references
Summary in English: p. 186
The digital material of the item is not available.