Αγοραπωλησίες ακινήτων στην Κοζάνη του 19ου αιώνα (1800-1860)

Paper in Honorific Edition uoadl:3389093 36 Read counter

Original Title:
Αγοραπωλησίες ακινήτων στην Κοζάνη του 19ου αιώνα (1800-1860)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Diafa-Kampouridou, Vasiliki
Paliou, Anastasia
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
History of Law
Pages (from-to):
249-309
Notes:
Includes bibliographical references
Summary in English: p. 308-309
The digital material of the item is not available.