Η αινιγματική παραίτηση του Κωνσταντίνου Δ. Ρακτιβάν από το Συμβούλιο της Επικρατείας (Μάρτιος 1935)

Paper in Honorific Edition uoadl:3389325 16 Read counter

Original Title:
Η αινιγματική παραίτηση του Κωνσταντίνου Δ. Ρακτιβάν από το Συμβούλιο της Επικρατείας (Μάρτιος 1935)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Τσούκας , Παναγιώτης Κ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Δικαστικά – Νομικά
Other subject categories:
History of Law
Modern Greek history
Pages (from-to):
903-957
Notes:
Includes bibliographical references
Summary in German: p. 957
The digital material of the item is not available.