Μια ακόμη περίπτωση γάμου μετά καπηνίου στην Νάξο του 17ου αιώνα. Παρατηρήσεις και προβληματισμοί από ένα ανέκδοτο νοταριακό έγγραφο

Paper in Honorific Edition uoadl:3389330 30 Read counter

Original Title:
Μια ακόμη περίπτωση γάμου μετά καπηνίου στην Νάξο του 17ου αιώνα. Παρατηρήσεις και προβληματισμοί από ένα ανέκδοτο νοταριακό έγγραφο
Languages of Item:
Greek
Creator:
Chatzakis, Ioannis
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Δικαστικά – Νομικά
Other subject categories:
Byzantine and Post-Byzantine Law
History of Law
Keywords:
Includes bibliographical references
Summary in English: p. 970
Pages (from-to):
959-970
Notes:
Includes bibliographical references
Summary in English: p. 970
The digital material of the item is not available.