Η εμπορική υπαξία οχήματος ως αποκαταστατέα ζημία

Paper in Honorific Edition uoadl:3390898 24 Read counter

Original Title:
Η εμπορική υπαξία οχήματος ως αποκαταστατέα ζημία
Languages of Item:
Greek
Creator:
Πούλου, Ελισάβετ
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Civil Law
Pages (from-to):
1199-1218
Notes:
Includes bibliographical references
Summary in English: p. 1218
The digital material of the item is not available.