Εμπορευματοποίηση του ανθρώπινου σώματος και ανθρώπινη αξιοπρέπεια

Paper in Honorific Edition uoadl:3390901 21 Read counter

Original Title:
Εμπορευματοποίηση του ανθρώπινου σώματος και ανθρώπινη αξιοπρέπεια
Languages of Item:
Greek
Creator:
Σούρλας , Παύλος K.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Philosophy of Law
Pages (from-to):
1219-1233
Notes:
Includes bibliographical references
Summary in English: p. 1233
The digital material of the item is not available.