Τα δικαιώματα του ασθενούς

Paper in Honorific Edition uoadl:3390904 18 Read counter

Original Title:
Τα δικαιώματα του ασθενούς
Languages of Item:
Greek
Creator:
Φορτσάκης, Θεόδωρος Π.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Medical Law
Public Law
Pages (from-to):
1249-1265
Notes:
Summary in French: p. 1265
The digital material of the item is not available.