Τα δικαιώματα εκδοτών τύπου στην ενιαία αγορά

Paper in Honorific Edition uoadl:3390910 16 Read counter

Original Title:
Τα δικαιώματα εκδοτών τύπου στην ενιαία αγορά
Languages of Item:
Greek
Creator:
Χριστοδούλου, Κωνσταντίνος Ν.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Copyright
Civil Law
Pages (from-to):
1275-1281
Notes:
Includes bibliographical references
Summary in English: p. 1281
The digital material of the item is not available.