Η αίτηση αναιρέσεως στις διοικητικές διαφορές: Ένα ένδικο μέσο υπό κατάργηση

Paper in Honorific Edition uoadl:3390912 18 Read counter

Original Title:
Η αίτηση αναιρέσεως στις διοικητικές διαφορές: Ένα ένδικο μέσο υπό κατάργηση
Languages of Item:
Greek
Creator:
Χρυσανθάκης, Χαράλαμπος Γ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Administrative Law
Pages (from-to):
1283-1295
Notes:
Includes bibliographical references
Summary in English: p. 1295
The digital material of the item is not available.