Το Ελεγκτικό Συνέδριο ως θεσμική εγγύηση της διοικητικής και δημοσιονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ

Paper in Honorific Edition uoadl:3400036 23 Read counter

Original Title:
Το Ελεγκτικό Συνέδριο ως θεσμική εγγύηση της διοικητικής και δημοσιονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κοντόγιωργα - Θεοχαροπούλου, Δήμητρα
Θεοχαρόπουλος, Λουκάς Γ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Διοικητικά
Other subject categories:
Οικονομικά
Public Administration
Pages (from-to):
[379]-408
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.