Ιστορική αναδρομή της ιδρύσεως του "Ελεγκτικού Συνεδρίου" από την Εθνική Συνέλευση της Επιδαύρου το 1822

Paper in Honorific Edition uoadl:3400041 31 Read counter

Original Title:
Ιστορική αναδρομή της ιδρύσεως του "Ελεγκτικού Συνεδρίου" από την Εθνική Συνέλευση της Επιδαύρου το 1822
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κούκκου, Ελένη Ε.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Public Administration
Other subject categories:
History
Διοικητικά
Οικονομικά
Pages (from-to):
[409]-415
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.