Είναι η ηθική του Αριστοτέλη αρεταϊκή

Paper in Honorific Edition uoadl:3403371 13 Read counter

Original Title:
Είναι η ηθική του Αριστοτέλη αρεταϊκή
Languages of Item:
Greek
Creator:
Σάντας, Γεράσιμος Ξ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Ancient philosophy
Pages (from-to):
[145]-195
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.