Η φύση του φρόνιμου

Paper in Honorific Edition uoadl:3403374 14 Read counter

Original Title:
Η φύση του φρόνιμου
Languages of Item:
Greek
Creator:
Σκαλτσάς, Θεόδωρος
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Ancient philosophy
Pages (from-to):
[196]-230
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.