Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής 1867-1876

Volume of Archival Material uoadl:34379 2072 Read counter

Title:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής 1867-1876
Time Coverage:
1867-1868, 1868-1869, 1869-1870, 1870-1871, 1871-1872, 1872-1873, 1873-1874, 1874-1875, 1875-1876

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση: 23 Σεπτεμβρίου 1867

Proceedings uoadl:34380
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση: 28 Οκτωβρίου 1867

Proceedings uoadl:34381
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση: 4 Νοεμβρίου 1867

Proceedings uoadl:34382
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση: 11 Νοεμβρίου 1867

Proceedings uoadl:34383
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση: 18 Νοεμβρίου 1867

Proceedings uoadl:34384
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση: 23 Ιανουαρίου 1868

Proceedings uoadl:34385
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση: 24 Ιανουαρίου 1868

Proceedings uoadl:34386
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση: 25 Ιανουαρίου 1868

Proceedings uoadl:34387
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση: 30 Απριλίου 1868

Proceedings uoadl:34388
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση: 19 Ιουνίου 1868

Proceedings uoadl:34390
Unit:
Historical Archive

11. Συνεδρίαση: 25 Ιουνίου 1868

Proceedings uoadl:34392
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση: 2 Ιουλίου 1868

Proceedings uoadl:34393
Unit:
Historical Archive

13. Συνεδρίαση: 8 Σεπτεμβρίου 1868

Proceedings uoadl:34394
Unit:
Historical Archive

14. Συνεδρίαση: 17 Σεπτεμβρίου 1868

Proceedings uoadl:34395
Unit:
Historical Archive

15. Συνεδρίαση: 8 Οκτωβρίου 1868

Proceedings uoadl:34397
Unit:
Historical Archive

16. Συνεδρίαση: 25 Οκτωβρίου 1868

Proceedings uoadl:34398
Unit:
Historical Archive

17. Συνεδρίαση: 30 Οκτωβρίου 1868

Proceedings uoadl:34399
Unit:
Historical Archive

18. Συνεδρίαση: 31 Οκτωβρίου 1868

Proceedings uoadl:34403
Unit:
Historical Archive

19. Συνεδρίαση: 2 Νοεμβρίου 1868

Proceedings uoadl:34406
Unit:
Historical Archive

20. Συνεδρίαση: 9 Νοεμβρίου 1868

Proceedings uoadl:34407
Unit:
Historical Archive