Συνεδρίαση: 11 Οκτωβρίου 1882

Proceedings uoadl:34473 610 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 11 Οκτωβρίου 1882
Time Coverage:
18821011
Other subject categories:
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Keywords:
Σ. Σακελλαρόπουλος
Διομήδης Παπαβασιλόπουλος
Φαρμακευτικό Σχολείο
Έδρες
Βοτανική
Φαρμακευτική Χημεία
Γεώργιος Χατζιδάκης
Ιωάννης Χατζιδάκης
Πασπάτης

1


2


3


4


5


6