Πρακτικά Συνεδριάσεων Νομικής Σχολής 1837-1851, τόμοι 1 και 2 (ενιαίος τόμος)

Volume of Archival Material uoadl:34719 2350 Read counter

Title:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Νομικής Σχολής 1837-1851, τόμοι 1 και 2 (ενιαίος τόμος)
Time Coverage:
1837-1838, 1838-1839, 1839-1840, 1840-1841, 1841-1842, 1842-1843, 1843-1844, 1844-1845, 1845-1846, 1846-1847, 1847-1848, 1848-1849, 1849-1850, 1850-1851
Notes:
Στον τόμο αυτό συμπεριλαμβάνονται συνεδριάσεις της Φιλοσοφικής Σχολής

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση 1: 20 Οκτωβρίου 1837

Proceedings uoadl:34722
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση: 14 Δεκεμβρίου 1837

Proceedings uoadl:34723
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση: 23 Ιανουαρίου 1838

Proceedings uoadl:34724
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση: 21 Απριλίου 1838

Proceedings uoadl:34726
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση 5: 10 Μαΐου 1838

Proceedings uoadl:34730
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση 6: 28 Μαΐου 1838

Proceedings uoadl:34731
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση 7: 6 Δεκεμβρίου 1838

Proceedings uoadl:34732
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση 8: 9 Δεκεμβρίου 1838

Proceedings uoadl:34734
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση: 28 Δεκεμβρίου 1839

Proceedings uoadl:34735
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση: 29 Απριλίου 1839

Proceedings uoadl:34736
Unit:
Historical Archive

11. Συνεδρίαση: 9 Φεβρουαρίου 1840

Proceedings uoadl:34738
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση: 23 Ιανουαρίου 1841

Proceedings uoadl:34740
Unit:
Historical Archive

13. Συνεδρίαση: 27 Αυγούστου 1841

Proceedings uoadl:34741
Unit:
Historical Archive

14. Συνεδρίαση: 16 Ιουνίου 1841

Proceedings uoadl:34743
Unit:
Historical Archive

15. Συνεδρίαση: 9 Μαΐου 1841

Proceedings uoadl:34745
Unit:
Historical Archive

16. Συνεδρίαση: 16 Οκτωβρίου 1841

Proceedings uoadl:34746
Unit:
Historical Archive

17. Συνεδρίαση: 18 Οκτωβρίου 1841

Proceedings uoadl:34748
Unit:
Historical Archive

18. Συνεδρίαση: 15 Νοεμβρίου 1841

Proceedings uoadl:34750
Unit:
Historical Archive

19. Συνεδρίαση: 10 Νοεμβρίου 1841

Proceedings uoadl:34831
Unit:
Historical Archive

20. Συνεδρίαση 1: 9 Μαρτίου 1842

Proceedings uoadl:34845
Unit:
Historical Archive