Πρακτικά Συγκλήτου 1927-1928, τόμος 39Α

Volume of Archival Material uoadl:3718 2064 Read counter

Title:
Πρακτικά Συγκλήτου 1927-1928, τόμος 39Α
Time Coverage:
1926-1927 (συνέχεια), 1927-1928 (μισό έτος)
Notes:
1926-1927: Πρυτανεία Β. Αιγινήτου, 1927-1928: Πρυτανεία Νικ. Αλιβιζάτου

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση 54η: 14 Ιουλίου 1927

Proceedings uoadl:3720
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση 55η: 16 Ιουλίου 1927

Proceedings uoadl:3722
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση 56η: 22 Ιουλίου 1927

Proceedings uoadl:3723
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση 57η: 28 Ιουλίου 1927

Proceedings uoadl:3724
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση 58η: 4 Αυγούστου 1927

Proceedings uoadl:3725
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση 59η: 11 Αυγούστου 1927

Proceedings uoadl:3726
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση 60η: 18 Αυγούστου 1927

Proceedings uoadl:3727
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση 61η: 25 Αυγούστου 1927

Proceedings uoadl:3728
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση 62η: 31 Αυγούστου 1927

Proceedings uoadl:3729
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση 1η: 15 Σεπτεμβρίου 1927

Proceedings uoadl:3730
Unit:
Historical Archive

11. Συνεδρίαση 2η: 22 Σεπτεμβρίου 1927

Proceedings uoadl:3731
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση 3η: 29 Σεπτεμβρίου 1927

Proceedings uoadl:3732
Unit:
Historical Archive

13. Συνεδρίαση 4η: 6 Οκτωβρίου 1927

Proceedings uoadl:3733
Unit:
Historical Archive

14. Συνεδρίαση 5η: 8 Οκτωβρίου 1927

Proceedings uoadl:3734
Unit:
Historical Archive

15. Συνεδρίαση 6η: 13 Οκτωβρίου 1927

Proceedings uoadl:3735
Unit:
Historical Archive

16. Συνεδρίαση 7η: 20 Οκτωβρίου 1927

Proceedings uoadl:3736
Unit:
Historical Archive

17. Συνεδρίαση 8η: 27 Οκτωβρίου 1927

Proceedings uoadl:3737
Unit:
Historical Archive

18. Συνεδρίαση 9η: 29 Οκτωβρίου 1927

Proceedings uoadl:3738
Unit:
Historical Archive

19. Συνεδρίαση 10η: 3 Νοεμβρίου 1927

Proceedings uoadl:3739
Unit:
Historical Archive

20. Συνεδρίαση 11η: 8 Νοεμβρίου 1927

Proceedings uoadl:3740
Unit:
Historical Archive