Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής 1838-1851, τόμος 1 και 2 (ενιαίος τόμος)

Volume of Archival Material uoadl:37372 1966 Read counter

Title:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής 1838-1851, τόμος 1 και 2 (ενιαίος τόμος)
Time Coverage:
1838-1839, 1839-1840, 1840-1841, 1841-1842, 1842-1843, 1843-1844, 1844-1845, 1845-1846, 1846-1847, 1847-1848, 1848-1849, 1849-1850, 1850-1851
Notes:
Στον τόμο αυτό συμπεριλαμβάνονται συνεδριάσεις της Νομικής Σχολής

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση: 19 Μαρτίου 1838

Proceedings uoadl:37376
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση: 19 Νοεμβρίου 1838

Proceedings uoadl:37378
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση: 21 Φεβρουαρίου 1839

Proceedings uoadl:37381
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση: 7 Απριλίου 1839

Proceedings uoadl:37382
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση: 4 Δεκεμβρίου 1837

Proceedings uoadl:37383
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση: 15 Δεκεμβρίου 1839

Proceedings uoadl:37385
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση: 12 Μαρτίου 1840

Proceedings uoadl:37386
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση: 2 Απριλίου 1840

Proceedings uoadl:37388
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση: 8 Απριλίου 1840

Proceedings uoadl:37389
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση: 9 Μαΐου 1840

Proceedings uoadl:37390
Unit:
Historical Archive

11. Συνεδρίαση: 8 Οκτωβρίου 1840

Proceedings uoadl:37391
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση: 28 Δεκεμβρίου 1840

Proceedings uoadl:37393
Unit:
Historical Archive

13. Συνεδρίαση: 25 Ιουνίου 1841

Proceedings uoadl:37395
Unit:
Historical Archive

14. Συνεδρίαση: 16 Οκτωβρίου 1841

Proceedings uoadl:37396
Unit:
Historical Archive

15. Συνεδρίαση: 16 Νοεμβρίου 1841

Proceedings uoadl:37397
Unit:
Historical Archive

16. Συνεδρίαση: 23 Φεβρουαρίου 1841

Proceedings uoadl:37398
Unit:
Historical Archive

17. Συνεδρίαση: 7 Δεκεμβρίου 1841

Proceedings uoadl:37399
Unit:
Historical Archive

18. Συνεδρίαση: 3 Ιουλίου 1843

Proceedings uoadl:37400
Unit:
Historical Archive

19. Συνεδρίαση: 7 Μαΐου 1842

Proceedings uoadl:37401
Unit:
Historical Archive

20. Συνεδρίαση: 28 Ιουνίου 1842

Proceedings uoadl:37402
Unit:
Historical Archive