Συνεδρίαση 51η: 12 Ιουλίου 1928

Proceedings uoadl:3782 350 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 51η: 12 Ιουλίου 1928
Time Coverage:
19280712
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Προσωπικό
Οικονομικά
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Διδακτικό Προσωπικό
Κανονισμοί
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Keywords:
Γ. Οικονομίδης
Ε. Χάρτ
Έκτακτοι υπάλληλοι
Μ. Τομπρογιάννη
Συνέδριο Ιστορικών επιστημών, Όσλο
Β.Ζ.Α. Στρογγύλος
Στολές κλητήρων
Πολιτικό Νοσοκομείο
Προϋπολογισμός
Πανεπιστημιακή Λέσχη
Νικολούδης, Γρόττε και Σια
Α. Μαλούχος
Κλινική Γ' Χειρουργικής
Κεντρική Υπηρεσία
Εργαστήριο Ανατομείου
Εργαστήριο Μικροβιολογίας
Συνέδριο Μαθηματικών, Μπολώνια
Αμίλκας Αλιβιζάτος, αδεια
Ι. Αναγνωστόπουλος
Αστυκλινική

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13