Συνεδρίαση 52η: 19 Ιουλίου 1928

Proceedings uoadl:3783 321 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 52η: 19 Ιουλίου 1928
Time Coverage:
19280719
Keywords:
ματαίωση συνεδρίας, μη απαρτία

1