Συνεδρίαση 55η: 2 Αυγούστου 1928

Proceedings uoadl:3786 325 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 55η: 2 Αυγούστου 1928
Time Coverage:
19280802
Other subject categories:
Οικονομικά
Keywords:
Έκτακτοι υπάλληλοι
Α. και Β. Στρογγυλός
Οικονομικό Συμβούλιο, 31 Ιουλίου

1


2


3