Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Ασωπός, της επαρχίας Επιδαύρου Λιμηράς, του νομού Λακωνίας.

Folklore Manuscript uoadl:39297 329 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
1308
Original Title:
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Ασωπός, της επαρχίας Επιδαύρου Λιμηράς, του νομού Λακωνίας.
Creator:
Δωροθέα Σταθάκη του Ιωάννου
Year submitted:
1971
Data collection period:
Χριστούγεννα 1970
Geographical region:
Λακωνία
Town / Village:
Ασωπός Επιδαύρου Λιμηράς Λακωνίας
Sources:
επιτόπια έρευνα
The digital material of the item is not available.