Πρακτικά Συγκλήτου 1932-1933, τόμος 44

Volume of Archival Material uoadl:3958 1267 Read counter

Title:
Πρακτικά Συγκλήτου 1932-1933, τόμος 44
Time Coverage:
1932-1933
Notes:
Πρυτανεία Κ. Λογοθετόπουλου

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση 3η: 30 Σεπτεμβρίου 1932

Proceedings uoadl:3960
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση 2η: 13 Σεπτεμβρίου 1932

Proceedings uoadl:3961
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση 1η: 5 Σεπτεμβρίου 1932

Proceedings uoadl:3962
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση 4η: 3 Οκτωβρίου 1932

Proceedings uoadl:3963
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση 5η: 11 Οκτωβρίου 1932

Proceedings uoadl:3964
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση 6η: 18 Οκτωβρίου 1932

Proceedings uoadl:3965
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση 7η: 25 Οκτωβρίου 1932

Proceedings uoadl:3966
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση 8η: 1 Νοεμβρίου 1932

Proceedings uoadl:3967
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση 9η: 8 Νοεμβρίου 1932

Proceedings uoadl:3968
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση 10η: 10 Νοεμβρίου 1932

Proceedings uoadl:3969
Unit:
Historical Archive

11. Συνεδρίαση 11η: 15 Νοεμβρίου 1932

Proceedings uoadl:3970
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση 12η: 22 Νοεμβρίου 1932

Proceedings uoadl:3971
Unit:
Historical Archive

13. Συνεδρίαση 13η: 29 Νοεμβρίου 1932

Proceedings uoadl:3972
Unit:
Historical Archive

14. Συνεδρίαση 14η: 6 Δεκεμβρίου 1932

Proceedings uoadl:3973
Unit:
Historical Archive

15. Συνεδρίαση 15η: 13 Δεκεμβρίου 1932

Proceedings uoadl:3974
Unit:
Historical Archive

16. Συνεδρίαση 16η: 20 Δεκεμβρίου 1932

Proceedings uoadl:3975
Unit:
Historical Archive

17. Συνεδρίαση 17η: 20 Δεκεμβρίου 1932

Proceedings uoadl:3976
Unit:
Historical Archive

18. Συνεδρίαση 18η: 3 Ιανουαρίου 1933

Proceedings uoadl:3977
Unit:
Historical Archive

19. Συνεδρίαση 19η: 10 Ιανουαρίου 1933

Proceedings uoadl:3978
Unit:
Historical Archive

20. Συνεδρίαση 20η: 17 Ιανουαρίου 1933

Proceedings uoadl:3979
Unit:
Historical Archive