Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Ναούσης και Παροικιάς, της νήσου Πάρου, του νομού Κυκλάδων.

Folklore Manuscript uoadl:39583 320 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
1317
Original Title:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Ναούσης και Παροικιάς, της νήσου Πάρου, του νομού Κυκλάδων.
Creator:
Ευμορφία Κόντε
Year submitted:
1971
Data collection period:
1971
Geographical region:
Κυκλάδες
Town / Village:
Νάουσα Πάρου Κυκλάδων
Παροικία Πάρου Κυκλάδων
Sources:
επιτόπια έρευνα
The digital material of the item is not available.