Πρακτικά Συγκλήτου 1933-1934, τόμος 45

Volume of Archival Material uoadl:4052 1408 Read counter

Title:
Πρακτικά Συγκλήτου 1933-1934, τόμος 45
Time Coverage:
1933-1934
Notes:
Πρυτανεία Στ. Σεφεριάδου

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση 1η: 15 Σεπτεμβρίου 1933 [1-8]

Proceedings uoadl:4081
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση 2α: 18 Σεπτεμβρίου 1933 [9]

Proceedings uoadl:4082
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση 3η: 26 Σεπτεμβρίου 1933 [10-12]

Proceedings uoadl:4083
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση 4η: 10 Οκτωβρίου 1933 [13-20]

Proceedings uoadl:4084
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση 5η: 17 Οκτωβρίου 1933 [21-25]

Proceedings uoadl:4085
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση 6η: 21 Οκτωβρίου 1933 [26-29]

Proceedings uoadl:4086
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση 7η: 31 Οκτωβρίου 1933 [30-38]

Proceedings uoadl:4087
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση 8η: 7 Νοεμβρίου 1933 [39-43]

Proceedings uoadl:4088
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση 9η: 10 Νοεμβρίου 1933 [44]

Proceedings uoadl:4089
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση 10η: 14 Νοεμβρίου 1933 [45-52]

Proceedings uoadl:4106
Unit:
Historical Archive

11. Συνεδρίαση 11η: 22 Νοεμβρίου 1933 [53-55]

Proceedings uoadl:4107
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση 12η: 28 Νοεμβρίου 1933 [56-67]

Proceedings uoadl:4110
Unit:
Historical Archive

13. Συνεδρίαση 13η: 5 Δεκεμβρίου 1933 [68-72]

Proceedings uoadl:4111
Unit:
Historical Archive

14. Συνεδρίαση 14η: 13 Δεκεμβρίου 1933 [73-77]

Proceedings uoadl:4113
Unit:
Historical Archive

15. Συνεδρίαση 15η: 14 Δεκεμβρίου 1933 [78-83]

Proceedings uoadl:4116
Unit:
Historical Archive

16. Συνεδρίαση 16η: 19 Δεκεμβρίου 1933 [84-91]

Proceedings uoadl:4118
Unit:
Historical Archive

17. Συνεδρίαση 18η: 16 Ιανουαρίου 1934 [100]

Proceedings uoadl:4123
Unit:
Historical Archive

18. Συνεδρίαση 17η: 9 Ιανουαρίου 1934 [92-99]

Proceedings uoadl:4124
Unit:
Historical Archive

19. Συνεδρίαση 19η: 17 Ιανουαρίου 1934 [101]

Proceedings uoadl:4125
Unit:
Historical Archive

20. Συνεδρίαση 20η: 20 Ιανουαρίου 1934 [102-104]

Proceedings uoadl:4126
Unit:
Historical Archive