Πρακτικά Συγκλήτου 1935-1936, τόμος 47

Volume of Archival Material uoadl:4128 1408 Read counter

Title:
Πρακτικά Συγκλήτου 1935-1936, τόμος 47
Time Coverage:
1935-1936
Notes:
Πρυτανεία Π. Ζερβού

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση 1η: 27 Σεπτεμβρίου 1935 [σ. 1-13]

Proceedings uoadl:4129
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση 2η: 30 Σεπτεμβρίου 1935 [σ. 14]

Proceedings uoadl:4130
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση 3η: 9 Οκτωβρίου 1935 [σ. 15]

Proceedings uoadl:4131
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση 4η: 22 Οκτωβρίου 1935 [σ. 16-22]

Proceedings uoadl:4132
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση 5η: 28 Οκτωβρίου 1935 [σ. 23]

Proceedings uoadl:4133
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση 6η: 3 Νοεμβρίου 1935 [σ. 24]

Proceedings uoadl:4134
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση 7η: 5 Νοεμβρίου 1935 [σ. 25-31]

Proceedings uoadl:4135
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση 8η: 13 Νοεμβρίου 1935 [σ. 32]

Proceedings uoadl:4136
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση 9η: 19 Νοεμβρίου 1935 [σ. 33-38]

Proceedings uoadl:4137
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση 10η: 26 Νοεμβρίου 1935 [σ. 39]

Proceedings uoadl:4138
Unit:
Historical Archive

11. Συνεδρίαση 11η και 12η: 3 Δεκεμβρίου 1935 [σ. 40-46]

Proceedings uoadl:4139
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση 13η: 20 Δεκεμβρίου 1935 [σ. 47-55]

Proceedings uoadl:4145
Unit:
Historical Archive

13. Συνεδρίαση 14η: 11 Ιανουαρίου 1936 [σ. 56]

Proceedings uoadl:4146
Unit:
Historical Archive

14. Συνεδρίαση 15η: 14 Ιανουαρίου 1936 [σ. 57-61]

Proceedings uoadl:4147
Unit:
Historical Archive

15. Συνεδρίαση 16η: 16 Ιανουαρίου 1936 [σ. 62]

Proceedings uoadl:4168
Unit:
Historical Archive

16. Συνεδρίαση 17η: 4 Φεβρουαρίου 1936 [σ. 63-81]

Proceedings uoadl:4170
Unit:
Historical Archive

17. Συνεδρίαση 18η: 7 Φεβρουαρίου 1936 [σ. 82]

Proceedings uoadl:4171
Unit:
Historical Archive

18. Συνεδρίαση 19η: 11 Φεβρουαρίου 1936 [σ. 83-85]

Proceedings uoadl:4172
Unit:
Historical Archive

19. Συνεδρίαση 20η: 25 Φεβρουαρίου 1936 [σ. 86-94]

Proceedings uoadl:4173
Unit:
Historical Archive

20. Συνεδρίαση 21η: 5 Μαρτίου 1936 [σ. 95-100]

Proceedings uoadl:4174
Unit:
Historical Archive