Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ της πόλεως των Μεγάρων, της επαρχίας Μεγαρίδος, του νομού Αττικής.

Folklore Manuscript uoadl:42124 336 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
1347
Original Title:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ της πόλεως των Μεγάρων, της επαρχίας Μεγαρίδος, του νομού Αττικής.
Creator:
Γεώργιος Τσορβάς
Year submitted:
1971
Data collection period:
1971
Geographical region:
Αττική
Town / Village:
Μέγαρα Μεγαρίδος Αττικής
Sources:
επιτόπια έρευνα
The digital material of the item is not available.