Πρακτικά Συγκλήτου 1937-1938, τόμος 49

Volume of Archival Material uoadl:4240 959 Read counter

Title:
Πρακτικά Συγκλήτου 1937-1938, τόμος 49
Time Coverage:
1937-1938
Notes:
Στενογραφημένα κείμενα

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση 1η: 3 Σεπτεμβρίου 1937

Proceedings uoadl:4241
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση 2η: 9 Νοεμβρίου 1937

Proceedings uoadl:4243
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση 3η (έκτακτος): 14 Νοεμβρίου 1937

Proceedings uoadl:4244
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση 4η (έκτακτος): 27 Νοεμβρίου 1937

Proceedings uoadl:4245
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση 5η: 7 Δεκεμβρίου 1937

Proceedings uoadl:4247
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση 6η: 25 Ιανουαρίου 1938

Proceedings uoadl:4249
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση 7η: 22 Φεβρουαρίου 1938

Proceedings uoadl:4250
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση 8η: 1 Μαρτίου 1938

Proceedings uoadl:4251
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση 9η: 12 Μαρτίου 1938

Proceedings uoadl:4252
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση 10η: 5 Απριλίου 1938

Proceedings uoadl:4253
Unit:
Historical Archive

11. Συνεδρίαση 11η: 9 Απριλίου 1938

Proceedings uoadl:4254
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση 12η (έκτακτος): 16 Απριλίου 1938

Proceedings uoadl:4255
Unit:
Historical Archive

13. Συνεδρίαση 13η: 31 Μαΐου 1938

Proceedings uoadl:4256
Unit:
Historical Archive

14. Συνεδρίαση 14η: 5 Ιουλίου 1938

Proceedings uoadl:4257
Unit:
Historical Archive

15. Συνεδρίαση 15η: 19 Ιουλίου 1938

Proceedings uoadl:4258
Unit:
Historical Archive

16. Συνεδρίαση 16η: 26 Ιουλίου 1938

Proceedings uoadl:4259
Unit:
Historical Archive

17. Συνεδρίαση 17η: 9 Αυγούστου 1938

Proceedings uoadl:4260
Unit:
Historical Archive

18. Συνεδρίαση 18η: 30 Αυγούστου 1938

Proceedings uoadl:4261
Unit:
Historical Archive