Πρακτικά Συγκλήτου 1939-1940, τόμος 51

Volume of Archival Material uoadl:4292 1075 Read counter

Title:
Πρακτικά Συγκλήτου 1939-1940, τόμος 51
Time Coverage:
1939-1940 (μισό έτος)
Notes:
Πρυτανεία Γεώργιου Θ. Φωτεινού

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση Πρώτη: 19 Σεπτεμβρίου 1939

Proceedings uoadl:4293
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση Δευτέρα: 17 Οκτωβρίου 1939

Proceedings uoadl:4294
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση Τρίτη: 7 Νοεμβρίου 1939

Proceedings uoadl:4295
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση Έκτη (έκτακτος): 9 Δεκεμβρίου 1939

Proceedings uoadl:4298
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση: 13 Δεκεμβρίου 1939

Proceedings uoadl:4301
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση: 15 Δεκεμβρίου 1939

Proceedings uoadl:4302
Unit:
Historical Archive

11. Συνεδρίαση Εννάτη (έκτακτος): 8 Ιανουαρίου 1940

Proceedings uoadl:4303
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση: 21 Δεκεμβρίου 1939

Proceedings uoadl:4304
Unit:
Historical Archive

15. Συνεδρίαση Δωδεκάτη: 6 Φεβρουαρίου 1940

Proceedings uoadl:4310
Unit:
Historical Archive

16. Συνεδρίαση: 15 Ιανουαρίου 1940

Proceedings uoadl:4311
Unit:
Historical Archive

17. Συνεδρίαση: 19 Ιανουαρίου 1940

Proceedings uoadl:4312
Unit:
Historical Archive

18. Συνεδρίαση Δεκάτη Τρίτη: 27 Φεβρουαρίου 1940

Proceedings uoadl:4318
Unit:
Historical Archive

19. Συνεδρίαση Δεκάτη Τετάρτη: 5 Μαρτίου 1940

Proceedings uoadl:4326
Unit:
Historical Archive

20. Συνεδρίαση Δεκάτη Πέμπτη: 26 Μαρτίου 1940

Proceedings uoadl:4327
Unit:
Historical Archive