Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής 1937-1939, τόμος 17

Volume of Archival Material uoadl:49746 2001 Read counter

Title:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής 1937-1939, τόμος 17
Time Coverage:
1936-1937 (συνέχεια), 1937-1938, 1938-1939
Notes:
Ο τόμος περιλαμβάνει Ευρετήριο για το ακαδημαϊκό έτος 1937-1938 στις σελ. 111-114 και Ευρετήριο για το ακαδημαϊκό έτος 1938-1939 στις σελ. 115-117

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση ΙΖ': 14 Ιουνίου 1937

Proceedings uoadl:49748
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση ΙΑ' (έκτακτη): 15 Ιουνίου 1937

Proceedings uoadl:49749
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση: 4 Οκτωβρίου 1937

Proceedings uoadl:49751
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση Β': 1 Νοεμβρίου 1937

Proceedings uoadl:49752
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση Γ': 22 Νοεμβρίου 1937

Proceedings uoadl:49753
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση Δ': 29 Νοεμβρίου 1937

Proceedings uoadl:49755
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση Β' (έκτακτη): 8 Δεκεμβρίου 1937

Proceedings uoadl:49756
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση Ε': 20 Δεκεμβρίου 1937

Proceedings uoadl:49758
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση ΣΤ': 24 Ιανουαρίου 1938

Proceedings uoadl:49759
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση Ζ': 31 Ιανουαρίου 1938

Proceedings uoadl:49760
Unit:
Historical Archive

11. Συνεδρίαση Η': 21 Φεβρουαρίου 1938

Proceedings uoadl:49761
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση Θ': 21 Μαρτίου 1938

Proceedings uoadl:49762
Unit:
Historical Archive

13. Συνεδρίαση Ι': 28 Μαρτίου 1938

Proceedings uoadl:49763
Unit:
Historical Archive

14. Συνεδρίαση ΙΑ': 4 Απριλίου 1938

Proceedings uoadl:49764
Unit:
Historical Archive

15. Συνεδρίαση ΙΒ': 11 Απριλίου 1938

Proceedings uoadl:49765
Unit:
Historical Archive

16. Συνεδρίαση ΙΓ': 16 Μαΐου 1938

Proceedings uoadl:49767
Unit:
Historical Archive

17. Συνεδρίαση ΙΔ': 30 Μαΐου 1938

Proceedings uoadl:49768
Unit:
Historical Archive

18. Συνεδρίαση Γ' (έκτακτη): 1 Ιουνίου 1938

Proceedings uoadl:49769
Unit:
Historical Archive

19. Συνεδρίαση ΙΕ': 6 Ιουνίου 1938

Proceedings uoadl:49770
Unit:
Historical Archive

20. Συνεδρίαση Δ' (έκτακτη): 14 Ιουνίου 1938

Proceedings uoadl:49771
Unit:
Historical Archive