Εκθέσεις και Πρακτικά εκλογής επικουρικών καθηγητών Φιλοσοφικής Σχολής, πανεπιστημιακό έτος 1939-1940), τόμος 18

Volume of Archival Material uoadl:50104 1459 Read counter

Title:
Εκθέσεις και Πρακτικά εκλογής επικουρικών καθηγητών Φιλοσοφικής Σχολής, πανεπιστημιακό έτος 1939-1940), τόμος 18
Time Coverage:
1939-1940
Notes:
Περιλαμβάνεται το Ευρετήριο του 18ου τόμου στις σελ. 185-186

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση: 22 Σεπτεμβρίου 1939

Proceedings uoadl:50106
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση Β' (έκτακτη): 25 Σεπτεμβρίου 1939

Proceedings uoadl:50108
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση Γ' (έκτακτη): 26 Σεπτεμβρίου 1939

Proceedings uoadl:50110
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση Δ' (έκτακτη): 27 Σεπτεμβρίου 1939

Proceedings uoadl:50112
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση Ε': 28 Σεπτεμβρίου 1939

Proceedings uoadl:50113
Unit:
Historical Archive