Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής 1939-1942, τόμος 19

Volume of Archival Material uoadl:50115 1920 Read counter

Title:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής 1939-1942, τόμος 19
Time Coverage:
1939-1940, 1940-1941, 1941-1942
Notes:
Περιλαμβάνεται το ευρετήριο του ακαδημαϊκού έτους 1941-1942 (σελ. 396-399)

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση Α': 3 Οκτωβρίου 1939

Proceedings uoadl:50118
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση Β': 16 Οκτωβρίου 1939

Proceedings uoadl:50119
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση Γ': 30 Οκτωβρίου 1939

Proceedings uoadl:50120
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση Δ': 20 Νοεμβρίου 1939

Proceedings uoadl:50121
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση Ε': 11 Δεκεμβρίου 1939

Proceedings uoadl:50122
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση Α' (έκτακτη): 21 Δεκεμβρίου 1939

Proceedings uoadl:50123
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση ΣΤ': 15 Ιανουαρίου 1940

Proceedings uoadl:50124
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση Ζ': 22 Ιανουαρίου 1940

Proceedings uoadl:50125
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση Β' (έκτακτη): 24 Ιανουαρίου 1940

Proceedings uoadl:50126
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση Η': 29 Ιανουαρίου 1940

Proceedings uoadl:50127
Unit:
Historical Archive

11. Συνεδρίαση Θ': 5 Φεβρουαρίου 1940

Proceedings uoadl:50129
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση Ι: 12 Φεβρουαρίου 1940

Proceedings uoadl:50130
Unit:
Historical Archive

13. Συνεδρίαση Γ' (έκτακτη): 21 Φεβρουαρίου 1940

Proceedings uoadl:50131
Unit:
Historical Archive

14. Συνεδρίαση ΙΑ': 4 Μαρτίου 1940

Proceedings uoadl:50132
Unit:
Historical Archive

15. Συνεδρίαση ΙΒ': 18 Μαρτίου 1940

Proceedings uoadl:50134
Unit:
Historical Archive

16. Συνεδρίαση ΙΓ': 1 Απριλίου 1940

Proceedings uoadl:50135
Unit:
Historical Archive

17. Συνεδρίαση ΙΔ': 8 Απριλίου 1940

Proceedings uoadl:50136
Unit:
Historical Archive

18. Συνεδρίαση ΙΕ': 15 Απριλίου 1940

Proceedings uoadl:50137
Unit:
Historical Archive

19. Συνεδρίαση ΙΣΤ': 6 Μαΐου 1940

Proceedings uoadl:50139
Unit:
Historical Archive

20. Συνεδρίαση ΙΖ': 13 Μαΐου 1940

Proceedings uoadl:50140
Unit:
Historical Archive