Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής 1942-1944, τόμος 20

Volume of Archival Material uoadl:50344 1976 Read counter

Title:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής 1942-1944, τόμος 20
Time Coverage:
1942-1943, 1943-1944
Notes:
Ο τόμος περιλαμβάνει Ευρετήριο για το ακαδημαϊκό έτος 1942-1943 στις σελ. 196-199 και Ευρετήριο για το ακαδημαϊκό έτος 1943-1944 στις σελ. 337-340

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση (ειδική): 26 Σεπτεμβρίου 1942

Proceedings uoadl:50345
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση Β': 12 Οκτωβρίου 1942

Proceedings uoadl:50346
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση Γ': 12 Νοεμβρίου 1942

Proceedings uoadl:50347
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση Δ': 16 Νοεμβρίου 1942

Proceedings uoadl:50348
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση Ε': 23 Νοεμβρίου 1942

Proceedings uoadl:50349
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση Α' έκτακτη: 27 Νοεμβρίου 1942

Proceedings uoadl:50350
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση ΣΤ': 7 Δεκεμβρίου 1942

Proceedings uoadl:50351
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση Ζ': 11 Ιανουαρίου 1943

Proceedings uoadl:50352
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση Η': 1 Φεβρουαρίου 1943

Proceedings uoadl:50354
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση Θ': 8 Φεβρουαρίου 1943

Proceedings uoadl:50355
Unit:
Historical Archive

11. Συνεδρίαση Ι': 15 Φεβρουαρίου 1943

Proceedings uoadl:50356
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση ΙΑ': 22 Φεβρουαρίου 1943

Proceedings uoadl:50357
Unit:
Historical Archive

13. Συνεδρίαση Β' έκτακτη: 3 Μαρτίου 1943

Proceedings uoadl:50358
Unit:
Historical Archive

14. Συνεδρίαση Γ' έκτακτη: 12 Μαρτίου 1943

Proceedings uoadl:50359
Unit:
Historical Archive

15. Συνεδρίαση ΙΒ': 15 Μαρτίου 1943

Proceedings uoadl:50361
Unit:
Historical Archive

16. Συνεδρίαση ΙΓ': 22 Μαρτίου 1943

Proceedings uoadl:50362
Unit:
Historical Archive

17. Συνεδρίαση Δ' έκτακτη: 26 Μαρτίου 1943

Proceedings uoadl:50363
Unit:
Historical Archive

18. Συνεδρίαση ΙΔ': 29 Μαρτίου 1943

Proceedings uoadl:50364
Unit:
Historical Archive

19. Συνεδρίαση ΙΕ': 5 Απριλίου 1943

Proceedings uoadl:50366
Unit:
Historical Archive

20. Συνεδρίαση ΙΣΤ': 12 Απριλίου 1943

Proceedings uoadl:50368
Unit:
Historical Archive