Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής 1944-1946, τόμος 21

Volume of Archival Material uoadl:50451 1801 Read counter

Title:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής 1944-1946, τόμος 21
Time Coverage:
1944-1945, 1945-1946
Notes:
Σημείωση 1: Ο τόμος περιλαμβάνει Ευρετήριο για το ακαδημαϊκό έτος 1944-1945 στις σελ. 3-5 και Ευρετήριο για το ακαδημαϊκό έτος 1945-1946 στις σελ. 6-10. Σημείωση 2: Το ακαδημαϊκό έτος 1944-1945 καλύπτει τις σελ. 15-173 και 249-260. Το ακαδημαϊκό έτος 1945-1946 καλύπτει τις σελ. 174-245 και 261-392

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση Α': 2 Οκτωβρίου 1944

Proceedings uoadl:50452
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση Β': 23 Οκτωβρίου 1944

Proceedings uoadl:50453
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση έκτακτη: 27 Οκτωβρίου 1944

Proceedings uoadl:50455
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση Γ': 30 Οκτωβρίου 1944

Proceedings uoadl:50456
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση Β' έκτακτη: 4 Νοεμβρίου 1944

Proceedings uoadl:50457
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση Δ': 6 Νοεμβρίου 1944

Proceedings uoadl:50459
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση Ε': 11 Νοεμβρίου 1944

Proceedings uoadl:50462
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση ΣΤ': 13 Νοεμβρίου 1944

Proceedings uoadl:50463
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση Ζ': 27 Νοεμβρίου 1944

Proceedings uoadl:50464
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση Η': 29 Ιανουαρίου 1945

Proceedings uoadl:50466
Unit:
Historical Archive

11. Συνεδρίαση Γ' έκτακτη: 3 Φεβρουαρίου 1945

Proceedings uoadl:50468
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση Θ': 5 Φεβρουαρίου 1945

Proceedings uoadl:50470
Unit:
Historical Archive

13. Συνεδρίαση Ι': 19 Φεβρουαρίου 1945

Proceedings uoadl:50472
Unit:
Historical Archive

14. Συνεδρίαση ΙΑ': 5 Μαρτίου 1945

Proceedings uoadl:50473
Unit:
Historical Archive

15. Συνεδρίαση ΙΒ': 12 Μαρτίου 1945

Proceedings uoadl:50475
Unit:
Historical Archive

16. Συνεδρίαση ΙΓ': 26 Μαρτίου 1945

Proceedings uoadl:50477
Unit:
Historical Archive

17. Συνεδρίαση ΙΔ': 2 Απριλίου 1945

Proceedings uoadl:50486
Unit:
Historical Archive

18. Συνεδρίαση ΙΕ': 9 Απριλίου 1945

Proceedings uoadl:50488
Unit:
Historical Archive

19. Συνεδρίαση ΙΣΤ': 16 Απριλίου 1945

Proceedings uoadl:50489
Unit:
Historical Archive

20. Συνεδρίαση ΙΖ': 23 Απριλίου 1945

Proceedings uoadl:50490
Unit:
Historical Archive