Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής 1946-1948, τόμος 22

Volume of Archival Material uoadl:50586 1782 Read counter

Title:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής 1946-1948, τόμος 22
Time Coverage:
1946-1947, 1947-1948 (μισό έτος)
Notes:
Ο τόμος περιλαμβάνει Ευρετήριο για το ακαδημαϊκό έτος 1946-1947 στις σελ. 5-8 και Ευρετήριο για το ακαδημαϊκό έτος 1947-1948 στις σελ. 259-262

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση Α' (έκτακτη): 9 Σεπτεμβρίου 1946

Proceedings uoadl:50587
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση Β': 16 Σεπτεμβρίου 1946

Proceedings uoadl:50589
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση Γ': 14 Οκτωβρίου 1946

Proceedings uoadl:50590
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση: 21 Οκτωβρίου 1946

Proceedings uoadl:50591
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση (έκτακτη): 23 Οκτωβρίου 1946

Proceedings uoadl:50595
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση: 4 Νοεμβρίου 1946

Proceedings uoadl:50597
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση (έκτακτη): 7 Νοεμβρίου 1946

Proceedings uoadl:50599
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση: 11 Νοεμβρίου 1946

Proceedings uoadl:50600
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση: 18 Νοεμβρίου 1946

Proceedings uoadl:50602
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση: 25 Νοεμβρίου 1946

Proceedings uoadl:50604
Unit:
Historical Archive

11. Συνεδρίαση: 2 Δεκεμβρίου 1946

Proceedings uoadl:50605
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση: 9 Δεκεμβρίου 1946

Proceedings uoadl:50606
Unit:
Historical Archive

13. Συνεδρίαση (έκτακτη): 12 Δεκεμβρίου 1946

Proceedings uoadl:50607
Unit:
Historical Archive

14. Συνεδρίαση: 16 Δεκεμβρίου 1946

Proceedings uoadl:50608
Unit:
Historical Archive

15. Συνεδρίαση: 13 Ιανουαρίου 1947

Proceedings uoadl:50609
Unit:
Historical Archive

16. Συνεδρίαση: 20 Ιανουαρίου 1947

Proceedings uoadl:50610
Unit:
Historical Archive

17. Συνεδρίαση: 3 Φεβρουαρίου 1947

Proceedings uoadl:50611
Unit:
Historical Archive

18. Συνεδρίαση: 10 Φεβρουαρίου 1947

Proceedings uoadl:50612
Unit:
Historical Archive

19. Συνεδρίαση: 17 Φεβρουαρίου 1947

Proceedings uoadl:50613
Unit:
Historical Archive

20. Συνεδρίαση: 3 Μαρτίου 1947

Proceedings uoadl:50615
Unit:
Historical Archive