Πρακτικά Συγκλητικών Επιτροπών Α΄και Β΄ 1973-1974, τόμος 1

Volume of Archival Material uoadl:50899 2148 Read counter

Title:
Πρακτικά Συγκλητικών Επιτροπών Α΄και Β΄ 1973-1974, τόμος 1
Time Coverage:
1973-1974
Notes:
Πρυτανεία Α. Χαστούπη

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση: 11 Σεπτεμβρίου 1973

Proceedings uoadl:50903
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση: 25 Σεπτεμβρίου 1973

Proceedings uoadl:50911
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση: 9 Οκτωβρίου 1973

Proceedings uoadl:50919
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση: 16 Οκτωβρίου 1973

Proceedings uoadl:50920
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση: 30 Οκτωβρίου 1973

Proceedings uoadl:50922
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση: 13 Νοεμβρίου 1973

Proceedings uoadl:50923
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση: 27 Νοεμβρίου 1973

Proceedings uoadl:50930
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση: 4 Δεκεμβρίου 1973

Proceedings uoadl:50933
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση (έκτακτος): 7 Δεκεμβρίου 1973

Proceedings uoadl:50939
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση: 11 Δεκεμβρίου 1973

Proceedings uoadl:50940
Unit:
Historical Archive

11. Συνεδρίαση: 18 Δεκεμβρίου 1973

Proceedings uoadl:50941
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση: 15 Ιανουαρίου 1974

Proceedings uoadl:50942
Unit:
Historical Archive

13. Συνεδρίαση: 29 Ιανουαρίου 1974

Proceedings uoadl:50943
Unit:
Historical Archive

14. Συνεδρίαση: 12 Φεβρουαρίου 1974

Proceedings uoadl:50944
Unit:
Historical Archive

15. Συνεδρίαση: 19 Φεβρουαρίου 1974

Proceedings uoadl:50945
Unit:
Historical Archive

16. Συνεδρίαση (έκτακτος): 21 Φεβρουαρίου 1974

Proceedings uoadl:50946
Unit:
Historical Archive

17. Συνεδρίαση: 5 Μαρτίου 1974

Proceedings uoadl:50947
Unit:
Historical Archive

18. Συνεδρίαση: 12 Μαρτίου 1974

Proceedings uoadl:50951
Unit:
Historical Archive

19. Συνεδρίαση: 19 Μαρτίου 1974

Proceedings uoadl:50966
Unit:
Historical Archive