Πρακτικά Συγκλητικών Επιτροπών 1974-1975, τόμος 1

Volume of Archival Material uoadl:51287 2603 Read counter

Title:
Πρακτικά Συγκλητικών Επιτροπών 1974-1975, τόμος 1
Time Coverage:
1974-1975
Notes:
Πρυτανεία Α. Φυτράκη

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση: 5 Νοεμβρίου 1974

Proceedings uoadl:51290
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση: 19 Νοεμβρίου 1974

Proceedings uoadl:51301
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση: 26 Νοεμβρίου 1974

Proceedings uoadl:51369
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση: 3 Δεκεμβρίου 1974

Proceedings uoadl:51371
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση: 6 Δεκεμβρίου 1974

Proceedings uoadl:51389
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση: 17 Δεκεμβρίου 1974

Proceedings uoadl:51390
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση: 23 Δεκεμβρίου 1974

Proceedings uoadl:51392
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση: 14 Ιανουαρίου 1975

Proceedings uoadl:51393
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση: 21 Ιανουαρίου 1975

Proceedings uoadl:51394
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση: 28 Ιανουαρίου 1975

Proceedings uoadl:51396
Unit:
Historical Archive

11. Συνεδρίαση: 4 Φεβρουαρίου 1975

Proceedings uoadl:51397
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση: 11 Φεβρουαρίου 1975

Proceedings uoadl:51398
Unit:
Historical Archive

13. Συνεδρίαση: 18 Φεβρουαρίου 1975

Proceedings uoadl:51405
Unit:
Historical Archive

14. Συνεδρίαση: 25 Φεβρουαρίου 1975

Proceedings uoadl:51407
Unit:
Historical Archive