Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Πρινέ, της επαρχίας Σελίνου, του νομού Χανίων, της νήσου Κρήτης.

Folklore Manuscript uoadl:51338 144 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
1431
Original Title:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Πρινέ, της επαρχίας Σελίνου, του νομού Χανίων, της νήσου Κρήτης.
Creator:
Κλεομένης Παρδαλάκης
Year submitted:
1971
Data collection period:
1971
Geographical region:
Χανιά
Town / Village:
Πρινές Σελίνου Χανίων Κρήτης
Sources:
επιτόπια έρευνα
Main subject category:
Folklore
Other subject categories:
Geography - Anthropology - Folklore

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57