Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Βώροι, της επαρχίας Πυργιωτίσσης, του νομού Ηρακλείου, της νήσου Κρήτης.

Folklore Manuscript uoadl:51345 396 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
1433
Original Title:
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Βώροι, της επαρχίας Πυργιωτίσσης, του νομού Ηρακλείου, της νήσου Κρήτης.
Creator:
Γεώργιος Γκερεδάκης του Θεοδοσίου
Year submitted:
1971
Data collection period:
Δεκέμβριος 1970
Geographical region:
Ηράκλειο
Town / Village:
Βώροι Πυργιωτίσσης Ηρακλείου Κρήτης
Sources:
επιτόπια έρευνα
Main subject category:
Folklore
Other subject categories:
Geography - Anthropology - Folklore

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100