Πρακτικά Α΄ και Β΄ Συγκλητικών Επιτροπών 1975-1976, τόμος 1

Volume of Archival Material uoadl:51493 2492 Read counter

Title:
Πρακτικά Α΄ και Β΄ Συγκλητικών Επιτροπών 1975-1976, τόμος 1
Time Coverage:
1975-1976
Notes:
Πρυτανεία Γ. Μητσόπουλου

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση: 16 Σεπτεμβρίου 1975

Proceedings uoadl:51497
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση: 30 Σεπτεμβρίου 1975

Proceedings uoadl:51505
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση: 7 Οκτωβρίου 1975

Proceedings uoadl:51507
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση: 14 Οκτωβρίου 1975

Proceedings uoadl:51508
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση: 21 Οκτωβρίου 1975

Proceedings uoadl:51509
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση (έκτακτος): 30 Οκτωβρίου 1975

Proceedings uoadl:51511
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση: 4 Νοεμβρίου 1975

Proceedings uoadl:51512
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση: 18 Νοεμβρίου 1975

Proceedings uoadl:51983
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση: 16 Δεκεμβρίου 1975

Proceedings uoadl:51986
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση: 22 Δεκεμβρίου 1975

Proceedings uoadl:51989
Unit:
Historical Archive

11. Συνεδρίαση: 13 Ιανουαρίου 1976

Proceedings uoadl:51991
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση: 20 Ιανουαρίου 1976

Proceedings uoadl:51992
Unit:
Historical Archive

13. Συνεδρίαση: 28 Ιανουαρίου 1976

Proceedings uoadl:51993
Unit:
Historical Archive

14. Συνεδρίαση: 3 Φεβρουαρίου 1976

Proceedings uoadl:51994
Unit:
Historical Archive