Πρακτικά Α΄ και Β΄ Συγκλητικών Επιτροπών 1975-1976, τόμος 2

Volume of Archival Material uoadl:51997 2161 Read counter

Title:
Πρακτικά Α΄ και Β΄ Συγκλητικών Επιτροπών 1975-1976, τόμος 2
Time Coverage:
1975-1976
Notes:
Πρυτανεία Γ. Μητσόπουλου

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση: 10 Φεβρουαρίου 1976

Proceedings uoadl:52000
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση: 17 Φεβρουαρίου 1976

Proceedings uoadl:52003
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση: 16 Μαρτίου 1976

Proceedings uoadl:52024
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση: 23 Μαρτίου 1976

Proceedings uoadl:52027
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση: 30 Μαρτίου 1976

Proceedings uoadl:52030
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση: 6 Απριλίου 1976

Proceedings uoadl:52041
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση: 13 Απριλίου 1976

Proceedings uoadl:52045
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση: 17 Απριλίου 1976

Proceedings uoadl:52052
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση (έκτακτος): 20 Απριλίου 1976

Proceedings uoadl:52055
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση: 4 Μαΐου 1976

Proceedings uoadl:52058
Unit:
Historical Archive

11. Συνεδρίαση: 11 Μαΐου 1976

Proceedings uoadl:52060
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση: 18 Μαΐου 1976

Proceedings uoadl:52073
Unit:
Historical Archive