Πρακτικά Α΄ και Β΄ Συγκλητικών Επιτροπών 1976-1977, τόμος 5

Volume of Archival Material uoadl:54224 2770 Read counter

Title:
Πρακτικά Α΄ και Β΄ Συγκλητικών Επιτροπών 1976-1977, τόμος 5
Time Coverage:
1976-1977
Notes:
Πρυτανεία Ν. Ματσανιώτη

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση: 5 Ιουλίου 1977

Proceedings uoadl:54230
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση: 19 Ιουλίου 1977

Proceedings uoadl:54238
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση: 26 Ιουλίου 1977

Proceedings uoadl:54250
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση: 30 Αυγούστου 1977

Proceedings uoadl:54252
Unit:
Historical Archive