Συνεδρίαση: 10 Δεκεμβρίου 1922

Proceedings uoadl:55052 724 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 10 Δεκεμβρίου 1922
Time Coverage:
19221210
Other subject categories:
Φοιτητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Κανονισμοί
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Keywords:
Ασκήσεις
Χηρεύουσες έδρες, μαθήματα, ανάθεση
Εργαστήριο Φυσικής Χημείας, επιμελητής
Διδακτορικές διατριβές
Φαρμακολογία, μάθημα
Οργανισμός Πανεπιστημίου, τροποποιήσεις
Φυσική, όργανα, παραγγελία
Μαθηματικό Σπουδαστήριο, βοηθός, διορισμός
Αλλοδαπά εκπαιδευτήρια, μετεγγραφές
Πολυτεχνείο

1


2


3


4


5