Συνεδρίαση 4η: 27 Οκτωβρίου 1923

Proceedings uoadl:55066 767 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 4η: 27 Οκτωβρίου 1923
Time Coverage:
19231027
Other subject categories:
Πρόγραμμα Σπουδών
Διδακτικό Προσωπικό
Οικονομικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Keywords:
Μαθήματα
Παραστατική Γεωμετρία
Κενές έδρες, μαθήματα, ανάθεση
Ακροατές, δίδακτρα
Εγγραφές
Κωνσταντίνος Καβασιάδης, προαγωγή
Ν. Οικονομόπουλος, διατριβή

1


2


3


4