Συνεδρίαση 13η: 26 Ιανουαρίου 1924

Proceedings uoadl:55076 224 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 13η: 26 Ιανουαρίου 1924
Time Coverage:
19240126
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Φοιτητικά
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, αποχώρηση
Νομοθετικό Διάταγμα, διαμαρτυρία, καθηγητές, διορισμός, Οθωμανικό Πανεπιστήμιο
Κωνσταντίνος Ζέγγελης, Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Αλυκών, εκλογή
Ιταλία, Φαρμακευτική, πτυχίο, αναγνώριση
Γαλλική Εταιρία Φυσικής, πρόσκληση
Ρουμάνικη Πολυτεχνική Σχολή, πρόσκληση
Σοφία Μύλλερ, διδάκτωρ, ανακήρυξη
Βαλακάκης, διαγώνισμα
Μαθηματικό Φροντιστήριο, επίπλωση
Κ. Παπαθανασόπουλος, διατριβή, κρίση, εισηγητής

1


2